Per 1 januari 2008 is het overleggen van een energielabel (energieprestatiecertificaat) verplicht bij de bouw, verkoop en verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen. Bij verkoop zal de notaris controleren of er een geldig certificaat aanwezig is. Deze verplichting vloeit voort uit de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen, die moet leiden tot verbetering van de energieprestaties van de gebouwen in de Europese Unie. Het certificaat is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. In één oogopslag is te zien hoe energiezuinig een gebouw is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Het certificaat is maximaal tien jaar geldig.

Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto's en witgoed. De energieklasse van het label (A t/m G) geeft aan hoeveel mogelijkheden er nog zijn om de woning energiezuiniger te maken. Bij G zijn er veel mogelijkheden, bij A weinig. 

Boon Makelaars kan voor u bemiddelen bij het verkrijgen van het verplichte energielabel.